สล็อตแตกง่ายชัยชนะของจิตใจยุคกลาง

สล็อตแตกง่ายชัยชนะของจิตใจยุคกลาง

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มต้นเร็วกว่าที่เราคิดไว้หลายร้อยปี 

ดำเนินสล็อตแตกง่ายไปในศตวรรษที่ 12 และด้วยเหตุนี้ ความแตกแยกระหว่างเหตุผลและศรัทธามีมาช้านาน

การ์ตูนล้อเลียนยอดนิยมนี้มีต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในปรัชญาธรรมชาติของกรีกโบราณและการค้นพบจิตวิญญาณของพวกเขาอีกครั้งในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการตรัสรู้ มันผ่านไปอย่างมีรสนิยมตลอดช่วงที่ขวางกั้นซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะความเชื่อทางไสยศาสตร์ อันที่จริง แนวความคิดเกี่ยวกับจักรวาลที่ควบคุมโดยกฎหมายที่เข้าถึงได้โดยเหตุผลของมนุษย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ในช่วงศตวรรษที่สิบสอง ซึ่งเร็วกว่าที่เราคิดไว้หลายร้อยปี

นักประวัติศาสตร์ Georges Duby กล่าวว่า “คริสเตียนในศตวรรษที่สิบเอ็ด” ยังคงรู้สึกเหมือนถูกบดขยี้อย่างเต็มที่ด้วยความลึกลับ ถูกครอบงำโดยโลกที่ไม่รู้จักซึ่งดวงตาของพวกเขามองไม่เห็น” 1ภายในปี ค.ศ. 1300 รากฐานของมุมมองโลกทางวิทยาศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้ว สถาปนิกของปรัชญาใหม่นี้พยายามที่จะปรับมุมมองของตนกับความรู้สึกทางศาสนาที่แพร่หลายในยุคกลาง แต่ในการทำเช่นนั้น พวกเขาได้เปิดความแตกแยกระหว่างศรัทธาและเหตุผลที่ได้ขยายกว้างออกไปจนกลายเป็นช่องว่าง

ตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1120 ข้อความคลาสสิกที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยฟื้นฟูความคิดของชาวยุโรป สิ่งเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอารบิกก่อนหน้านี้ในโลกอิสลาม และปัจจุบันได้รับการแปลเป็นภาษาละตินโดยนักวิชาการที่มีพลังซึ่งทำงานในเขตแดนที่ผันผวนของคริสต์ศาสนจักรและอิสลาม หนังสือเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นตำราทางวิทยาศาสตร์โดยนักเขียนเช่น Euclid, Aristotle, Archimedes และ Ptolemy

ทักษะเชิงประจักษ์ผสมผสานกับปรัชญาใหม่เพื่อสร้างสไตล์กอธิคสูง เครดิต: A. ROWBOTHAM/AGRFOTO

‘ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาศตวรรษที่สิบ สอง ‘ มีมากกว่าการรีไซเคิลการเรียนรู้ในสมัยโบราณ นักวิชาการอิสลาม เช่น Averroës, Al-Khwarizmi และ Avicenna ได้สร้างผลงานของตนเองในวิชาต่างๆ ตั้งแต่คณิตศาสตร์ไปจนถึงการแพทย์ ชาวยุโรปในยุคกลางบางคนก็เช่นกันที่ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงผู้แปล น่าแปลกที่แม้ว่าชาวคริสต์ในยุโรปจะแสดงอคติเพียงเล็กน้อยต่อการเรียนรู้จากชาวมุสลิม แต่ก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับแนวคิดใหม่จากประชาชนของตนเอง คิดว่าความรู้แบบเก่าโบราณจะทำให้เชื่อถือได้มากขึ้น

นักแปลที่กระตือรือร้นที่สุดคนหนึ่งคือ Adelard of Bath ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ เป็นนักคิดที่มีความคิดริเริ่มและมีไหวพริบ Rueing ว่าเป็นเรื่องยากเพียงใดที่จะยอมรับความคิดของเขา เขาเขียนว่า: “คนรุ่นเรา … ปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งที่ดูเหมือนมาจากสมัยใหม่ ดังนั้นเมื่อผมมีแนวคิดใหม่ ถ้าต้องการเผยแพร่ ผมก็ถือว่าความคิดนั้นมาจากคนอื่น” 3ด้วยเหตุนี้ ผลงานทางปรัชญาธรรมชาติจำนวนมากตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจึงมีการระบุแหล่งที่มาโดยปราศจากหลักฐาน: หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าโดยพลินีหรืออริสโตเติลมีแนวโน้มที่จะอ่านมากกว่า นักคิดหัวก้าวหน้าในยุคกลางตอนต้นซ่อนเหล้าองุ่นใหม่ไว้ในขวดเก่า เพื่อที่คนอื่นๆ จะได้พิจารณาอย่างจริงจัง

การแปลชี้นำนักวิชาการไปสู่รูปแบบการไต่สวนที่ควบคุมด้วยความสงสัยและเหตุผลมากกว่าการค้นหาการตรวจสอบความถูกต้องในพระคัมภีร์หรือเซนต์ออกัสติน ในหนังสือSic et Non ของเขา Peter Abelard นักต่อสู้ชาวฝรั่งเศสผู้ต่อสู้ดิ้นรน ชี้ให้เห็นว่างานเขียนของ Fathers Church ไม่สอดคล้องกันเสมอไป เขากระตุ้นความไม่สอดคล้องเหล่านี้ควรได้รับการกระทบยอดโดยใช้ตรรกะ Sic et Nonเป็นคู่มือของผู้คลางแคลง: “เราแสวงหาด้วยความสงสัย” Abelard เขียน “และโดยการแสวงหาเราจะเข้าใจความจริง” 1

คำถามธรรมดา

ตำแหน่งนักเหตุผลนิยมยังได้รับการหล่อเลี้ยงที่โรงเรียนอาสนวิหารแห่งชาตร์ (ดู’เหตุผลในหิน’ ) จากราวปี 1120 โรงเรียนนี้ได้รับอธิการบดีหลายคนที่มีความสนใจอย่างลึกซึ้งในปรัชญาธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงเบอร์นาร์ดแห่งชาตร์และพี่ชายของเขา (หรืออาจจะเป็นลูกศิษย์) เธียร์รี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่แท้จริง นักวิชาการชาตร์เป็นนักสู้เสียง: พวกเขาเชื่อว่าโลกทางโลกได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรเหนือธรรมชาติที่ควบคุมด้วยระเบียบและเรขาคณิต เธียร์รีพยายามแสดงให้เห็นว่า ‘ฟิสิกส์’ แบบสงบสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจโลกอย่างเป็นระบบได้อย่างไร และแม้กระทั่งเพื่อตีความการสร้างในพระคัมภีร์ไบเบิลในปฐมกาล

William of Conches นักวิชาการและอาจารย์ของ Chartres อีกคนหนึ่งประสบปัญหาในการผลักดันวาระที่มีเหตุผลให้หนักขึ้น ปรัชญามุ นดี ของเขาทำให้ยุโรปศตวรรษที่สิบสองมีบทความที่ครอบคลุมเรื่องแรกในโลกทางกายภาพ เขาแย้งว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากพลังที่แม้ว่าพระเจ้าจะสร้างขึ้น แต่กระทำภายใต้สิทธิ์เสรีของตนเอง วิลเลียมยืนยันย้ำกับเพลโตว่าระบบธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์มีความสอดคล้องและสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงเข้าใจได้: หากเราถามคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติ เราสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบและสามารถเข้าใจได้

นั่นเป็นความเชื่อที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จินตนาการถึงการทำวิทยาศาสตร์ หากทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระประสงค์ของพระเจ้า ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เหมือนอย่างวันนี้ ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาความสม่ำเสมอในธรรมชาติ แต่วิลเลียมแห่งคอนเชสไม่สามารถเพิกเฉยต่อผู้สร้างที่เข้าแทรกแซงในโลกอย่างต่อเนื่อง เขาเห็นว่าจักรวาลเป็นกลไกที่ศักดิ์สิทธิ์: พระเจ้าเพียงแค่ทำให้วงล้อเคลื่อนที่ ในศตวรรษที่สิบสองมีการอ้างอิงถึงจักรวาลเป็นครั้งแรกเมื่อมาชินะเริ่มปรากฏ

เมื่อพระเจ้าเป็นสถาปนิกขั้นสูงสุด การทำงานของจักรวาลก็เปิดกว้างสำหรับการศึกษาอย่างมีเหตุผล เครดิต: ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK

นักศาสนศาสตร์อนุรักษ์นิยมบางคนประณามความพยายามนี้ในการพัฒนาปรัชญาธรรมชาติแบบสงบของคริสเตียน พวกเขารู้สึกว่าการให้ความสนใจในธรรมชาติมากเกินไปในฐานะตัวตนทางกายภาพนั้นเท่ากับการคาดเดาแผนของพระเจ้าครั้งที่สอง เนื่องจากทุกอย่างถูกกำหนดโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นคราวๆ ไป พวกเขาจึงเชื่อในการแสวงหาสิ่งใดๆ ที่คล้ายกับสิ่งที่เรามองว่าเป็นกฎทางกายภาพ การแสวงหากฎแห่งธรรมชาติก็ถูกประณามเช่นกันเพราะดูเหมือนว่าจะจำกัดอำนาจทุกอย่างของพระเจ้า ตามที่ปีเตอร์ เดเมียน นักบวชชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 11 ยืนกราน เราไม่สามารถรู้อะไรได้อย่างแน่นอน เนื่องจากพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในทันที

William of Conches ไม่ได้พยายามปฏิเสธอำนาจเด็ดขาดของพระเจ้า เขาแย้งว่ามันไม่ใช่ประเด็น “แน่นอน พระเจ้าสามารถสร้างลูกโคจากโคนต้นไม้ อย่างที่บัมพ์คินส์ในชนบทพูดได้ แต่เขาเคยทำอย่างนั้นหรือ? ดังนั้นจงแสดงเหตุผลบางอย่างว่าทำไมสิ่งนั้นถึงเป็นอย่างนั้น หรือหยุดถือเสียว่ามันเป็นอย่างนั้น” 3 Adelard of Bath นักเรียนชาตร์อีกคนหนึ่งเห็นด้วย: “ฉันไม่ได้เบี่ยงเบนความสนใจจากพระเจ้า ทุกสิ่งที่เป็นมาจากเขาและเพราะเขา แต่ [ธรรมชาติ] ไม่สับสนและไม่มีระบบ และเท่าที่ความรู้ของมนุษย์มีความก้าวหน้าก็ควรได้รับการรับฟัง เมื่อมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นจึงจะสามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้”

หนังสือQuaestiones Naturales ของ Adelard เผยให้เห็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลก ทำไมสัตว์บางชนิดจึงมองเห็นได้ดีขึ้นในเวลากลางคืน? ทำไมทารกไม่เดินทันทีที่เกิด? ทำไมเสียงสามารถทะลุผ่านกำแพงได้? ในการตอบคำถามเหล่านี้ เขาอาจเสนอการป้องกันทางวิทยาศาสตร์ที่สง่างามและสง่างามที่สุดเท่าที่เคยเขียนมา: “หากเราหันหลังให้กับความงามที่มีเหตุผลอันน่าทึ่งของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ เราควรจะสมควรที่จะถูกขับไล่จากที่นั่น เหมือนกับแขกที่ไม่เห็นคุณค่า ของบ้านที่เขาได้รับ” 4

สิ่งเหล่านี้กล่าวโดยผู้เลื่อมใสศรัทธาอย่างลึกซึ้งในยุคที่ไม่สามารถใคร่ครวญโลกที่ปราศจากพระเจ้าได้ พวกมันแคบและยังไม่บรรลุนิติภาวะในเชิงเทววิทยาเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกัน

ความไว้วางใจในเหตุผลและความสนใจในธรรมชาติในศตวรรษที่สิบสองเพื่อประโยชน์ของตนเองเจริญรุ่งเรืองในศตวรรษต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลัทธิอริยบุคคลของ Thomas Aquinas, Robert Grosseteste และ Roger Bacon การเน้นที่ความใส่ใจในรายละเอียดและการสังเกตอย่างรอบคอบเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวทางการทดลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากความสงบแบบนามธรรมของชาตร์ พูดจาหยาบคาย เพลโตจดจ่ออยู่กับเรื่องทั่วๆ ไป อริสโตเติลในรายละเอียด

ฟันเฟืองเริ่มต้นขึ้น

แต่ยุคทองของการใช้เหตุผลนิยมในช่วงต้นศตวรรษที่สิบสามได้ก่อให้เกิดการฟันเฟืองทางเทววิทยา ซึ่งเป็นรูปแบบของการต่อต้านการปฏิรูปในยุคกลาง เรื่องนี้สิ้นสุดลงในคำประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาในปี 1277 ซึ่งประณามข้อเสนอมากมายในงานของอริสโตเติล มันเป็นการต่อสู้แย่งชิงอำนาจเชิงเลื่อนลอย: โลกถูกปกครองโดยพระประสงค์ของพระเจ้าหรือกฎของอริสโตเติลหรือไม่? พระเจ้าสามารถโต้แย้งอริสโตเติลได้หรือไม่? การต่อสู้ยังเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายมากขึ้น: คณะเทววิทยาของมหาวิทยาลัยมีอำนาจมากกว่าคณะศิลปศาสตร์หรือไม่?

การลงโทษ 1277 บังคับให้นักวิชาการบางคนประนีประนอมกับ ‘ความจริงสองประการ’ ที่ไม่สง่างามที่เรายังคงดิ้นรนเพื่อล้างข้อมูล ‘ความจริงทางวิทยาศาสตร์’ นั้นถูกต้องเกี่ยวกับโลก แต่พวกเขาต้องยอมรับความจริงทางเทววิทยา ด้วยความลึกลับและปาฏิหาริย์ สามารถลบล้างมันได้ อย่างไรก็ตาม ความพยายามของนักวิชาการเช่นควีนาสได้ทำให้ตรรกะและปรัชญาธรรมชาติถูกต้องตามกฎหมายในท้ายที่สุดเกือบถึงระดับที่ต่อต้าน อันที่จริงโดยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการท้าทายอริสโตเติลเกือบจะกลายเป็นเรื่องนอกรีต

การต่อต้านการใช้เหตุผลนิยมในยุคกลางส่วนหนึ่งเกิดจากความกังวลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของการนำวิทยาศาสตร์มาสู่พระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อวิลเลียมแห่งคอนเชสถูกประณามจากการแสวงหาคำอธิบายทางกายภาพสำหรับการสร้างอีฟจากกระดูกซี่โครงตัวหนึ่งของอดัม พวกอนุรักษ์นิยมก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความผิดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นงานวิทยาศาสตร์ อ่านเป็นตำนานทางศีลธรรม หนังสือศักดิ์สิทธิ์อาจมีค่าทางสังคมบ้าง การพิจารณาว่าเป็นแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงทางธรรมชาติจะต้องนำไปสู่ความไร้สาระของลัทธิเนรมิตนิยมในปัจจุบัน

โดยการทำให้พระเจ้าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ นักเหตุผลนิยมในยุคกลางได้เปลี่ยนพระองค์ให้กลายเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อธิบายชัดแจ้ง ซึ่งดูเหมือนความต้องการน้อยลงตั้งแต่นั้นมา โดยองศาการเรียนรู้ทางโลกดังกล่าวพบว่ามีพลังในการอธิบายมากจนสามารถแข่งขันกับเทววิทยาได้เอง ความแตกแยกที่ตามมาระหว่างความศรัทธาและเหตุผลได้ทำให้ศาสนาดั้งเดิมถูกประนีประนอม ดังนั้นพวกเขาจึงอ่อนไหวต่อการพลัดถิ่นจากความหลากหลายที่ไร้เดียงสาและดื้อรั้นมากขึ้น

นักปรัชญาคลาสสิก Pythagoras ได้รับเกียรติจากหินบนวิหาร Chartres เครดิต: A. ROWBOTHAM/AGRFOTO

การเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตกในฐานะแขนงหนึ่งของมนุษยนิยมจึงควรตั้งอยู่อย่างเหมาะสมในยุคกลางสูง ซึ่งไม่ใช่ตามแบบแผนในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ในศตวรรษที่สิบสองและสิบสามที่จักรวาลหยุดเป็นป่าแห่งสัญลักษณ์ที่ออกแบบโดยพระเจ้าเพื่อการเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษยชาติและกลายเป็นแหล่งกำเนิดของคุณค่าทางปัญญาและความหลงใหลภายในซึ่งควบคุมโดยตรรกะ เราสามารถเห็นสิ่งนี้ได้แม้ในจินตภาพทางศาสนาที่เปลี่ยนไปในสมัยนั้น เช่น การเปลี่ยนรูปพรรณไม้แกะสลักของโบสถ์แบบโกธิกจากรูปแบบที่เก๋ไก๋ไปเป็นพันธุ์พืชที่สามารถระบุได้ ศิลปะ เทววิทยา ปรัชญา โครงสร้างทางสังคม — ทั้งหมดรู้สึกถึงอิทธิพลของมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เมื่อเราเริ่มค้นหาสถานที่ที่แท้จริงของเราในโลกสล็อตแตกง่าย